ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE

Haridust väärtustatakse tänapäeval järjest enam ning suurem osa vanemaid soovib oma järeltulijaile võimalikult head tulevikku, mille garantiiks on kvaliteetne haridus. Edukus on muutunud tänases ühiskonnas üha olulisemaks. Lapse edukust mõjutab oluliselt tema lugemisoskus, mis avab tee teadmiste omandamisele. Kuidas laps lugema õpib, sõltub ka teda ümbritsevast keskkonnast.

Keskkonna loovad lapsele kodu ja pere, lasteasutus ja põhikooli esimene aste. Kõik, mis seal puudu jääb, pidurdab õpivalmidust, edukust, toimetulekut kogu elu jooksul. Parim viis lapse eeldustekohase arengu kindlustamiseks on talle soodsa arengukeskkonna loomine.

Oleks vaja, et lapsega tegeleja oleks teadlik sellest, mida laps teatud eluetapil peaks või võiks osata, millises suunas teda kasvatada, arendada. Kuna lapse areng on dünaamiline, vajab ta erinevatel eluperioodidel erinevaid teadmisi.
Järgnevalt püüan käesoleval lehel keskendutud peamiselt lapse lugema õpetamisele ja sellega seonduvale ning vaadelda kogu protsessi lähtuvalt sellest, milline on kõiges selles täiskasvanu roll. Lisaks toon lehele erinevaid harjutusi, viiteid, artikleid, jpm, mis arendavad lapse andeid. Võimalusel jälgige Huvi Koolituskeskuse FB

Advertisements