Meist

Meist 

Huvi OÜ tekkelugu on tuult tiibadesse saanud 2008 a alustatud kodulehe pidamisest, mille eesmärk oli jagada lisateadmisi erinevatel teemadel  (lugema õppimise meetodid, kooliks ettevalmistumine, eakohased mängud, didaktilised õppemängud jne)

Toome teieni erinevaid teadmisi ja oskusi, millest kujunevad täiskasvanu eesmärgipärased tegevused, mis aitavad lapsel osa saada erinevatest teadmistest. Planeeritud tegevused viivad samm-sammult kergemalt ülesandelt raskemale. Iga laps on isiksus oma tugevate ja nõrkade külgedega. Toetades ja innustades väikelast, pannakse alus sellele, milliseks kujunevad tema huvid ja võimed edaspidi.

Toetav ja innustav täiskasvanu motiveerib last osa võtma kaasahaaravatest tegevustest, mis aitavad  avastada, pakuvad positiivseid emotsioone, toetavad enesehinnangut  ja eduelamust.

KOOLITAJAD

JELENA SEPP

Olen koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja põhikoolitaja.Koolitus Lastekirjanduses 1

Huvi OÜ asutati 2015. aastal, eesmärgiks toetada ja nõustada õpetajaid, lapsevanemaid, neid kes igapäevaselt tegelevad või töötavad lastega.

Minu pedagoogiline staaž algas 2004. aastal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja läbinud kaheaastase täiskoormusõppe alushariduse pedagoog-nõustaja erialal magistriõppes Tallinna Ülikoolis. 2012. aastal omistati mulle vanempedagoogi ametijärk. Olen läbinud mentorkoolituse, osa võtnud meeskonna-ja koolitajakoolitustest.

Alates jaanuarist 2012 olen Eesti Lugemisühingu  juhatuse liige ja koolitusjuht.

Täiskasvanud koolitajate teadmiste omandamine sai alguse 2012. aastal Eesti Lugemisühingus. Koolituse teemaks oli lugemiskeskkonna loomine ja toimimine. Koolitusi on läbi viidud nii eesti- kui vene keeles.  Samas pakun  lugemisnõustamist koolieelikutele. Saades aina enam tuult tiibadesse viis „karjääriredel“ uute väljakutseteni Huvi OÜ koolitusettevõtete käivitamisega.

Nimetan end rohkem praktikuks, kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad uute, huvitavate väljakutseteni, kus praktiseerida ja teostada ning seda huvilistele ka edastada. Meeldib rääkida asjadest, mida tean ja edastada oskusi, mida  olen praktiseerinud!

KÜLLI MÕTSLA

kulli-motsla-pilt

Koolitaja:  Külli Mõtsla on õppinud Tallinna E. Vilde nim Pedagoogilises Instituudis eesti keelt ja kirjandust, Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelset pedagoogikat  ning Tallinna Ülikoolis pedagoogilist nõustamist.  Ta on haridusteaduste magister pedagoogilise nõustamise alal. Igapäevaselt töötab Paide Sookure lasteaias vanempedagoog – mentorina. On olnud Tallinna Pedagoogilise Seminari lepinguline lektor. On osalenud  kahes rahvusvahelises Comeniuse projektis: „Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus” ja „Majandusharidus koolis ja lasteaias”.  Koordineerinud KIK projekti Pokudest Liblikateni. Raamatu „Portfoolio lapse arenguloost” kaasautor.  Osalenud Järvamaa haridusteemaga seotud arengukava koostamise töögrupis. Töötanud koolis õpetajana  viis aastat ning  lasteaias kakskümmend kaheksa aastat.

KADI LUKANENOK

Kadi Lukanenok, pedagoogikamagister, omab pikaajalist praktilise töö kogemust unnamedlogopeedina koolieelses lasteasustuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektori tööst Tallinna Ülikoolis. Kadi on Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, düsleksia osakonna rajaja ja eestvedaja. Tema professionaalne tegevus on peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele õpi- ja lugemisraskusest ja nende käsitlemise ning õpetamise spetsiifilistest viisidest. Eriti suureks erialaseks väljakutseks peab ta olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja lugemisraskus või risk selle tekkele.

REELIKA TÄHT

Reelika Täht on omandanud 2007.aastal haridusteaduste (alushariduse pedagoognõustaja)14390714_10153946302617023_1231289367169374543_n ning 2016.aastal sotsiaal teaduse magistrikraadi (hariduse juhtimisel erialal).
Südamelähedasteks valdkondadeks on õppe- ja kasvatustegevuse nähtavaks toomine lastele, lapsevanematele, kolleegidele; väärtuskasvatus Tarkuse Hoidise metoodika abil; lastega filosofeerimine; Kiusamisest vaba metoodika.
2014.aastal pälvis õpetaja Reelika Täht konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna Aasta lasteaiaõpetaja” tiitli. 2014.a konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Aasta lasteaiaõpetaja kategoorias valiti Reelika Täht Eestimaa kolme parima lasteaiaõpetaja hulka. 2014. aastal saavutas Reelika Täht Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna konkursil tunnustuse “Hea õpetaja 2014”.  2013.aastal on Reelika Täht atesteeritud vanempedagoogiks.
Töötanud lasteaias kaksteist aastat.

JAANIKA MONROC monroc

Olen erialalt alushariduse pedagoog ning töötan viiendat aastat Eralasteaias „Memme Musi“. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste  kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

Hilisemas õpetajatöös oli mul õnn kohtuda mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ iga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.

Olen ennast täiendanud erinevatel Prantsuse Instituudi poolt korraldatud koolitustel ning aastal 2015  Nantes´i Suveülikoolis BELC. Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.

NADINE MARSAULT

Olen pensionil lasteaia-ja kooliõpetaja, kui jätkan aktiivselt tegevust ühingu AGIRabcd raames üle maailma Prantsuse keelt õpetades.

Olen töötanud Prantsusmaal õpetajana erinevates vanuseastmetes, olnud koolitaja ja pedagoogiline nõunik Poitiers´i ringkonnas ning teinud koostööd erinevate lastekirjanike ning illustraatoritega. Olen tutvustanud Prantsuse pildiraamatuid Kuubas, Makedoonias, Ukrainas ja Marokos.

Eestis olen tööl juba kolmandat korda ning minu igapäevaseks töövahendiks ongi pildiraamat. Õppeaastal 2014-2015 viisin läbi Tallinna Rakvere Kolledži raames koolitusi lasteaiaõpetajatele pildiraamatu kasutamise didaktiliste võimaluste kohta koolieelses eas.

KARIN ZAHHAROV Karin

Karin Zahharov on omandanud 2012 .aastal haridusteaduste magistrikraadi.
Südamelähedasteks valdkondadeks on meeskonnatöö ja organisatsioonis muutuste ja muudatuste juhtimine. Olen eelnevalt töötanud lasteaias õpetajana erinevates vanuseastmetes ja olnud pikka aega asutuse juht. 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ olin aasta õppeasutuse juht nominent. Olen omandanud „Personalijuhtimine haridusasutuses II taseme“. Samuti olen 2017 aastal lõpetanud „Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis“ I taseme.
Nüüdseks olen leidnud tee ameti juurde, millel on tõeliselt suur koht ja roll minu südames. Koolitajana saab anda edasi oma teadmisi ja oskusi, saades vastu palju uusi toredaid kogemusi. Elu on üks suur õppimine ja enesetäiendamine, kus me ise valime tee ja suuna mida me tahame kõige rohkem omandada. Nii üksteiselt õppides täieneb meie kõigi teadmiste pagas aina suuremaks ja rikkamaks.
Arvan, et teadmiste kogumine ja jagamine on nagu teekond, mida läbides saab elada paremat ja targemat elu.”

Koolitaja ANNE KOPPEL

anne-koppel

Õpetajana töötanud olen alates 1987. aastast, olen lõpetanud Tallinna Ülikooli pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala. Lisaks tööle algklasside õpetajana, olen täitnud koolis ka huvijuhi töökohuseid. Olen läbinud mentorkoolituse ja olnud mentorõpetajaks Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilastele. Minu tööd on tunnustatud metoodiku ametijärgu omistamisega 2007.aastal ja 2016. aastal Tartumaa aasta õpetaja tiitliga.

Kuulun Eesti Lugemisühingusse ja Johannes Käisi Seltsi (olen juhatuse liige). Alates 2005. aastast olen koos kolleegi Kaja Lepikuga läbi viinud koolitusi lasteaia- ja klassiõpetajatele ning lastevanematele. Lemmikteemadeks on lugemishuvi äratamine ja säilitamine, koduloo olulisus, ainete lõimimine ja üldõpetus I kooliastmes, koolivalmiduse küsimused. Olen esinenud Johannes Käisi Seltsi suvekoolides ja seminaridel, Eesti Lugemisühingu konverentsidel ning osalenud projektis „Euroopa pildiraamat“.  2011. aastal andis Koolibri kirjastus välja Kaja Lepikuga kahasse välja töötatud I kooliastme inimeseõpetuse töölehtede kogumiku. 2015/16 õppeaastal katsetasin Avita kirjastuse matemaatika e-tund materjale, andes sisulist ja metoodilist tagasisidet. 2016 aastal retsenseerisin Mauruse kirjastuse õppematerjali “Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile II osa.”

KAJA LEPIK

KAJA.png

Lõpetasin 1988. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika ja algõpetuse metoodika erialal. Samast aastast olen töötanud koolis algklasside õpetajana, õppealajuhataja ja direktorina. Tartu Ülikoolis omandasin 2013. aastal ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja lisaeriala. Minu tööd õpetajana on tunnustatud metoodiku ametijärgu omistamisega 2007. ja 2013. aastal.

Kuulun Eesti Lugemisühingusse ja Johannes Käisi Seltsi, tegutsedes ka viimase juhatuses. Alates 2005. aastast olen läbi viinud koolitusi lasteaia- ja klassiõpetajatele ning lastevanematele. Lemmikteemadeks on lugemishuvi äratamine ja säilitamine, koduloo olulisus, ainete lõimimine ja üldõpetus I kooliastmes, koolivalmiduse küsimused. Olen esinenud Johannes Käisi Seltsi suvekoolides ja seminaridel, Eesti Lugemisühingu konverentsidel ning osalenud projektis „Euroopa pildiraamat“. 2011. aastal andis Koolibri kirjastus välja Anne Koppeliga kahasse välja töötatud I kooliastme inimeseõpetuse töölehtede kogumiku. Oman projektide kirjutamise ja läbiviimise kogemust (SA Archimedes, KIK, Innove).

Pean lugu headest kolleegidest ja koostööst. Armastan lugeda ja reisida.

PIRET KUKK

piret

Mul on 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse metoodikat rakendades. 2009 omistati mulle pedagoog-metoodiku ametijärk. 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ Raplamaa õppija arengu toetaja tiitel.

2012 aastal panin kaante vahele oma töökogemuse kõige väiksemate lastega – „Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi sõimelastele.“

Raamat „Käed aitavad kõnelda. Meeli ja tajusid arendavaid mänge igale eale“, mis ilmus  2014 ja koondab üle kümne aasta kogemusi, mis seotud sõna, rütmi, meelte ja tajudega. Olen seadnud eesmärgiks juttudel põhineva õpetuse ja kasvatuse tõhususe selgitamise ning populariseerimise. Arvan, et see on vajalik, et tasakaalustada pealetungiva tehnikamaailma külmust ja anonüümsust. Minu tööpraktika on näidanud, et sõnadega maalitud pilt aitab teadmistel püsivamalt talletuda. Lisaks sellele aitavad jutud lastel paremini mõista inimeste vahelisi suhteid, aru saada hea ja kurja, õige ja vale olemusest. Rahvajuttude rikkalik sõnavara on omaette väärtus.

Viisteist aastat olen juhendanud jutuvestmise ja nukumängu töötubasid suvistes muinasjuttulaagrites. Kuulajateks ja kaasategijateks õpetajad üle Eesti. Teen tihedat koostööd Rahvakultuuri Keskuse Jutukooliga.