KOOLITAJAD

Meist 

Huvi OÜ on  tuule tiibadesse saanud 2008 kodulehekülje pidamisest, mille eesmärk oli jagada lisateadmisi erinevatel teemadel (lugema õppimise meetodid, kooli ettevalmistus, eakohased mängud, didaktilised õppemängud jne)

Toome teieni erinevaid teadmisi ja oskusi, millest kujuneb täiskasvanu eesmärgipärased tegevused, mis aitavad lapsel saada osa erinevast teadmisest. Planeeritud tegevused viivad samm-sammult kergemalt ülesandelt raskemale. Iga laps on isiksus oma tugevate ja nõrkade külgedega. Toetades ja innustades väikelast, pannakse alus sellele, milliseks kujunevad tema huvid ja võimed edaspidi.

Toetav ja innustav täiskasvanu motiveerib last osa võtma kaasahaaravatest tegevustest, mis aitavad avastada, pakuvad positiivseid emotsioone, toetavad enesehinnangut ja edukust.

KOOLITAJAD

JELENA SEPP

Täiskasvanute koolitaja, tase 7.

Kutsetunnistus nr 144802

Olen koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja .Koolitus Lastekirjanduses 1

Huvi OÜ asutati 2015. aastal, eesmärgiks toetada ja nõustada õpetajaid, lapsevanemaid, neid, kes igapäevaselt tegelevad või töötavad lastega.

Minu pedagoogiline staaž algas 2004. aastal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja läbinud kaheaastase täiskoormusõppe alushariduse pedagoog-nõustaja erialal magistriõppes Tallinna Ülikoolis. 2012. aastal omistati mulle vanempedagoogi ametijärk. Olen läbinud mentorkoolituse, osalenud meeskonna ja koolitajakoolitustest.

Alates jaanuarist 2012 olen  Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolijuht.

Täiskasvanud koolitajate teadmiste omandamine sai alguse 2012. aastal Eesti Lugemisühingus. Koolituse teemaks oli lugemiskeskkonna loomine ja toimimine. Koolitusi läbi viidud nii eesti kui ka vene keeles. Samas pakun lugemisnõustamist koolieelikutele. Saades aina enam tuult tiibadesse viis “karjääriredel” uute väljakutseteni käivitamisel Huvi OÜ koolitusettevõtetega.

Nimetan end rohkem praktikuks, kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad uutele huvitavatele väljakutsetele, kus praktiseerida ja teostada ning edastada ka huvilistele. Meeldib rääkida asjadest, mida tean ja edastada oskusi, mida olen praktiseerinud!

MAARIKA PUKK Maarika Pukk

Maarika Pukk, õppejõud ja koolitaja Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tallinna Ülikoolis, Eesti Reggio Emilia Ühingus, rahvusvahelise töögrupi Child Initiated Education eestvedaja Eestis.

Doktorikraad, 2015, (juh) Eeva Hujala, Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajosta nykypäivään. Acta Universitatis Tamperensis 2068.

Magistrikraad, 2000, (juh) Mare Leino, Koolieelikute elukeskkond lasteasutuses:Reggio Emilia meetodi rakendamine Eestis, Tallinna Ülikool

MARGIT TOOMLAID

Margit Toomlaid, direktor, Rannamõisa Lasteaed. Margit Toomlaid
Haridus: Koolieelne pedagoogika ja psühholoogia; MA. Pedagoogiline töökogemus 31 a.
Lisaks: Koolikonsultant, Helsingi Ülikooli, Vantaa Täiendkoolituskeskus. Kogemus: olen töötanud 15 aastat Rannamõisa Lasteaia juhina, loonud organisatsiooni, mis
on täna Eestis esimene ja ainuke Väärtuskasvatuse ekspert lasteaed. Oleme Väärtuskasvatuse
lasteaed (2014); Rohelise Kooli lasteaed (Rohelise Lipu omanikud oleme 2018 a ja 2020 a) ja
Tervist Edendav Lasteaed. Projektõpet oleme praktiseerinud viimased 5 aastat.

KÜLLI MÕTSLA

kulli-motsla-pilt

Koolitaja:   Külli Mõtsla lõpetas Tallinna E. Vilde nim Pedagoogilises Instituudis eesti keelt ja kirjandust, Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelset pedagoogikat ja Tallinna Ülikooli pedagoogilist nõustamist. Ta haridusteaduste magister pedagoogilise nõustamise alal. Igapäevaselt töötab Paide Sookure lasteaias vanempedagoog – mentorina. On olnud Tallinna Pedagoogilise Seminari lepinguline lektor. On osalenud kahes rahvusvahelises Comenius projektis: “Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus” ja “Majandusharidus koolis ja lasteaias”. Koordineerinud KIK projekti Pokudest Liblikateni. Raamatu “Portfoolio lapse arenguloost “kaasautor. Osalenud Järvamaa haridusteemaga seotud arengukava koostamise töögrupis. Töötasin koolis õpetajana viis aastat ja lasteaias kakskümmend kaheksa aastat.

KADI LUKANENOK

Kadi Lukanenok, pedagoogikamagister, omab pikaajalist praktikist töö kogemust  nimetamatalogopeedina koolieelses lasteasustuses, üldhariduskoolis ja meditsiini valdkonnas ning eripedagoogika lektori tööd Tallinna Ülikoolis. Kadi on Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, düsleksia osakonna rajaja ja eestvedaja. Tema professionaalne tegevus peamiselt suunatud teadmiste ja teadlikkuse tõstmisele õpi- ja lugemisraskusest ning nende käsitlemiseks ja õpetamiseks spetsiifilistele viisidele. Eriti suureks erialaseks väljakutseks peab ta olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutus häired ja lugemisraskus või risk selle tekkele.

KARIN ZAHHAROV

Koolitaja pädevused ja kompetentsid Karin Zahharov pädevused ja kompetentsid

Karin Zahharov on omandanud 2012 .aastal haridusteaduste magistrikraadi. Karin

Südamelähedasteks valdkondadeks on meeskonnatöö ja organisatsioonis muutuste ja muudatuste juhtimine. Olen eelnevalt töötanud lasteaias õpetajana erinevates vanuseastmetes ja  olnud pikka aega asutuse juht. 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ olin aasta õppeasutuse juht nominent. Olen omandanud „Personalijuhtimine haridusasutuses II taseme“. Samuti olen 2017 aastal lõpetanud „Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis“ I taseme.

Nüüdseks olen leidnud tee ameti juurde, millel on tõeliselt suur koht ja roll minu südames. Koolitajana saab anda edasi oma teadmisi  ja oskusi, saades vastu palju uusi toredaid kogemusi. Elu on üks suur õppimine ja enesetäiendamine, kus me ise valime tee ja suuna mida me tahame kõige rohkem omandada. Nii üksteiselt õppides täieneb meie kõigi  teadmistepagas aina suuremaks ja rikkamaks.

Arvan, et teadmiste kogumine ja jagamine  on nagu teekond, mida läbides saab elada paremat ja targemat elu.”

REELIKA TÄHT

Reelika Täht omandas 2007.aastal haridusteadused (alushariduse pedagoognõustaja) 14390714_10153946302617023_1231289367169374543_n ja 2016.a. sotsiaalteaduste magistrikraadi (haridusjuhtimise erialal).

Südamelähedasteks valdkondadeks õppe- ja õppetöödele nähtavaks toomine lastele, lapsevanematele, kolleegidele; väärtuskasvatus Tarkuse Hoidise metoodika abil; lastega filosofeerimine; Kiusamise vaba metoodika.

2014.aastal pälvis õpetaja Reelika Täht konkursil “Eesti õpib ja tänab” Tallinna Aasta lasteaiaõpetaja “tiitli. 2014.a. konkursil “Eesti õpib ja tänab” on valinud Reelika Täht Eestimaa kolmest parimast õpetajakoolist. 2014. aastal saavutas Reelika Täht Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhind konkursil tunnustuse “Hea õpetaja 2014”. Reelika Täht, 2013.aastal atesteeritud vanempedagoogiks.

Töötanud lasteaias kaksteist aastat.

JAANIKA MONROCmonrokk

Olen erialalt alushariduse pedagoog ja töötan viiendat aastat Eralasteaias “Memme Musi”. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jättis mind huvitama ja lõpetas õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valides bakalaureusetöö teemaks võrrelda pildiraamatu didaktiliste võimalustega eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

Hilisemas õpetajatöödes oli mul õnn kohtuda mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas õpetaja Nadine Marsault’iga pühendunud pildiraamatuga, kellega koos töötasime välja koolitusvormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii Prantsuse kui ka Eesti lastekirjanduse vallast.

Olen ennast täiendanud erinevaid koolitustel korraldatud Prantsuse Instituudis ja aastal 2015 Nantes Suveülikoolis BELC. Eesti Lugemisühinguga liitusin kevadel 2016.

NADINE MARASULT

Olen pensionil lasteaias ja kooliõpetaja, kui jätkan aktiivselt tegevust ühingu AGIRabcd raames üle kogu maailma Prantsuse keelt õpetades.

Olen töötanud Prantsusmaal õpetajana erinevates vanuseastmetes, olnud koolitaja ja pedagoogiline nõunik Poitiersi ringkonnas ning koostöös laste lastekirjanike ja illustraatoritega. Olen tutvustanud Prantsuse pildiraamatuid Cubas, Makedoonias, Ukrainas ja Morocos.

Eestis olen tööl juba kolmandal korral ja minu igapäevaseks töövahendiks pildiraamatus. Õppeaastal aastatel 2014-2015 viisin läbi Tallinna Rakvere Kolledži koolituste lasteaiaõpetajatele pildiraamatu kasutamise kohta didaktiliste võimaluste kohta koolieelses eas.

PIRET KUKK

piret

Mul on 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse metoodika rakendades. 2009 omistati mulle pedagoog-metoodiku ametijärk. 2010 “Eesti õpib ja tänab” Raplamaa õppija arengu toetaja tiitel.

2012 aastal panin kaante vahele oma töökogemust kõige väiksemate lastega – “Linnupojad ümber puu. Arendavate tegevusi sõimelastele. “

Raamat “Käed aitavad kõnelda. Meeli ja tajusid mängude igavale mängule “, mis ilmus aastal 2014 ja koondab üle kümne aasta kogemusi, mis on seotud sõna, rütmi, silmade ja tajudega. Olen seadnud eesmärgiks jutte põhineb õpetuse ja kasvatuse efektiivsuse selgitamisel ja populariseerimisel. Arvan, et näha vajalik, et tasakaalustada pealetungiva tehnikamaailma külmust ja anonüümsust. Minu tööpraktika on näidanud, et sõnadega pildistatud pilt aitab teadmistel püsivamalt talletuda. Lisaks sellele aitavad jutus lastel paremini mõista inimeste vahelisi suhteid, aru saada, hea ja kurja, õige ja vale olemusest. Rahvajuttude rikkalik sõnavara omaette väärtus.

Viisteist aastat olen juhendanud jutuvestmise ja nukumängu töötubasid suveistes muinasjutulaagrites. Kuulajateks ja kaasategijateks õpetajad üle Eesti. Teen tihedat koostööd Rahvakultuuri Keskuse Jutukooliga.

JELIZAVETA LAURI

Koolitaja pädevused ja kompetentsid Jelizavete Lauri pädevused ja kompetentsid

Liisa.Lauri

Jelizaveta Lauri omandas Tallinna Ülikoolis 2014. aastal alushariduse pedagoogika erialal bakalaureusekraadi, mille läbi sai loodud õpetajaid toetav metoodiline materjal „Laste päev täis rahvajutte: „Rahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas“. Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga sai raamat avaldatud Tasku Tarkmees sarjas.

  1. aastal kaitsesin oma haridusteaduste magistrikraadi uurimistööga „Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest“, mis äratas minus huvi koolituste ja koolitamise vastu.

Varasemalt olen töötanud koolieelses lasteasutuses sobitusrühmas kuid praegu töötan õppealajuhatajana.

ANETT LAANEMETS 

Anett

2013. aastal alustasin bakalaureuseõpinguid Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õppekaval. Teadsin juba põhikooli lõpuks, et minust saab tulevikus lasteaiaõpetaja. Käisin tihti noorukina lasteaiaeluga tutvumas enda õpetajast vanaema juures. Ülikooli suvevaheaegadel olin tööampse saamas asendusõpetajana. Nüüdseks olen töötanud lasteaias 4 aastat – koolitustel tahan anda kuulajatele kogemusi läbi noore õpetaja silmade. Hetkel olen Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistrant, seega tulevase haridusinnovaatorina on minu südameasjaks see, et meie lapsed saaksid parimat võimalikku haridust, mis neid tulevikus toetaks. Olen suur projektõppe armastaja, sest näen, kuidas selline õppimisviis meie armsaid lapsi toetab ja motiveerib. Igapäevaselt mängin, rändan ja seiklen erivanuseliste lastega Tallinna Rännaku Lasteaia Mereääre rühmas. 

%d bloggers like this: