NÕUSTAMINE

LAPSE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE EELKOOLIEAS

3

Pakun kooliks ettevalmistavat individuaalõpet, mis on mõeldud peamiselt 5-8 aastastele kodustele, koolipikendustele, lasteaiatele ja algklassidele lastele.

  • Suulise väljendusoskuse arendamine.

Ettelugemise kuulamine ja jälgimine. Vestlemine etteloetud muinasjutu või jutukese teemaga. Lausete moodustamine pildil antud sõnadega või küsimuste põhjal. Jutukese koostamine pildil või pildiseeria põhjal, jutukesele algusele või lõpu lehele.

  • Lugemisvalmidus ja selle kujunemine eelkoolieas.

Häälikud, nende kuulamine ja kuulmine. Häälikute asukoha ja järjekorra määramine sõnas. Tähestik. Sõnade kokkulugemine. Sõnahaaval lause lugemine. Loetust aru saamine.

  • Kirjaoskust toetav õppvara.

Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete kirjutamine.

  • Lastevanemate nõustamine

Eratunnid kestavad 45-60 minutit, õpetaja kodus, eramajas Kostiveres. Hind kokkuleppel.

Õpikeskkond  lapseskeskne, mänguline  ja eelkõige  arvestan lapse  individuaalset arengut.

Jelena Sepp

Alushariduse pedagoog-nõustaja

Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolijuht

Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja

Telef 55 93 82 33

Lisa info / registreerimine: lugemishuvi@gmail.com