Alushariduse suveseminar 2019

ALUSHARIDUSE SUVESEMINAR toimub taas Harjumaal kauni looduse keskel

03.06.­-04.06.19

Harjumaal Nelijärve Puhkekeskuses.

Kutsume Sind osalema alushariduse suveseminaril.

„MEIE SUURIMAD KOGEMUSED ON MEIE KÕIGE RAHULIKUMAD HETKED“

F.W. Nietzsche. (1844-1900) Saksa Filosoof

AJAKAVA

Esmaspäev, 03. juuni

09.30 10.00. Tervituslaud ja registreerimine

10.00 – 10.30. Suveseminari avamine, Huvi OÜ Koolituskeskuse koolitajate tervitus.

10.30 – 11.30.“Iga inimene kannab endas ainulaadsust

11.30- 12.00 Kohvipaus

12.00 – 13.30 „Projektiõppe kui õppetegevuste integreerimine“ 

13.30 – 14.30 – Lõuna. Õppevahendite väljapanek.

14.30 – 15.00. „Et koolis oleks kerge“

15.00 – 16.00  Juhtumianalüüs

16.00 – 16.30 Kohvipaus

16.30 – 17.15.   TÖÖTOAD on 45 min

1. Töötoad  Küll Mõtsla,  teema: „Koolivalmidus ja individuaalse arengu jälgimise kaart“ Töötoas räägime, millal algab lapse ettevalmistus kooliks. Lapsevanema rollist lapse koolivalmiduses. Räägime lastest, kes vajavad koolipikendust ning individuaalse arengu jälgimes kaardi ja koolivalmiduskaardi koostamisest.

2. Piret Kukk, teema: “Kõik algab tajudest“ Töötoas räägime kui tähtis on teadlikult ja igakülgselt arendada laste tunnetusprotsesse, sealhulgas tajusid. Arenenud tajud on tugevaks vundamendiks heale edasijõudmisele koolis. Teeme ajugümnastikat ning kuulmis-, nägemis- ja kompimismeelt arendavaid harjutusi.

3. Jelena Sepp, teema: „Keeruliste olukordade lahendamine“ Märksõnad: Grupitoetus, enesereflektsioon, kompetentsid, sõnastamisoskus, küsimusoskus, kuulamisoskus jne

4. Karin Zahharov: teema  „Tegevusi toetavate esemete loomine taaskasutavatest materjalidest aastaringi“ Õpikeskkonna loomine taaskasutatavatest materjalidest, meisterdamine ja kaunistamine.

5. Jelizaveta Lauri: teema “Rahvajutud läbi lõimimise“ Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja eesmärgistamine, õppetegevuste lõimimise võimalused, praktiline tegevus.

17.15 – 19.00 „Õppida võib igal pool“

19.00 –19.30 Esimese päeva kokkuvõte

19.30 – 20.30. Õhtusöök

20.30 Päeva lõpetamine, saun 3h, suupisted ja vaba aeg

Teisipäev, 05. juuni

8.00 – 9.00 Hommikusöök

9.00 – 9.30. Kogunemine:

9.30- 10.15 II töötuba,

  • „Koolivalmidus ja individuaalse arengu jälgimise kaart“
  • “Kõik algab tajudest“
  • „Keeruliste olukordade lahendamine“
  • „Tegevusi toetavate esemete loomine taaskasutavatest materjalidest aastaringi“
  • “Rahvajutud läbi lõimimise“

10.15-10.30 Kohvipaus

10.30 – 11.45 Kahe päeva kokkuvõtte

12.00-13.00 Lõunasöök

13.00-13.30 Õhkujäänud küsimused, Tort ja kohvi. Tõendite andmine

Osavõtutasu

01.04.-21.04 19. Hind 105.00€

22.04.-03.05.19. Hind 115.00€

03.05.- 01.06. Hind 120.00€

Kohtade arv piiratud!

Registreerimine https://forms.gle/XzDr7AeENhQgT7CRA

Hind sisaldab toitlustamist, ööbimist, koolitusmaterjale, tõendit  ja sauna kasutamist.

Koolitajad:

Karin Zahharov haridusteaduste magister. On eelnevalt töötanud lasteaias õpetajana erinevates vanuseastmetes ja olnud pikka aega asutuse juht. Lasteaias töötades olen läbinud kõik pedagoogilised ametid, õpetajast direktorini. Tööstaaži tuli kokku 20 aasta. Nüüd soovin jagada oma teadmisi ja oskusi töötavatele pedagoogidele. Kui silm särab tehes tööd, olenemata ametist oled Sa õiges kohas.

Külli Mõtsla haridusteaduste magister, alushariduse vanempedagoog-mentor.. Raamatu „Portfoolio lapse arenguloost” kaasautor.   Töötanud koolis õpetajana  viis aastat ning  lasteaias kolmkümmend aastat. Täiskasvanute koolitaja kogemust kümme aastat. Südamelähedased on teemad, mis seotud lastevanemate pedagoogilise nõustamise ja lapse arengu jälgimisega.

Piret Kukk haridusteaduste magister. Alushariduse pedagoog-metoodik. 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse metoodikat rakendades. Kaante vahele on jõudnud „Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi sõimelastele.“ ja „Käed aitavad kõnelda. Meeli ja tajusid arendavaid mänge igale eale“. Täiskasvanute koolitajana tegutsenud 22 aastat. Käesoleval ajal töötab eripedagoogina koolis.

Jelena Sepp haridusteaduste magister, Eesti Lugemisühingu  juhatuse liige ja koolitusjuht, Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja, 12 aastat töötanud alushariduse põllul.Nimetan end rohkem praktikuks, kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad mind uutele huvitavatele väljakutsetele, kus praktiseerida ja teostada ning hiljem edastada kogetut huvilistele. Meeldib rääkida asjadest, mida tean ja edastada oskusi, mida olen praktiseerinud!

Jelizavete Lauri

Jelizaveta Lauri omandas Tallinna Ülikoolis 2014. aastal alushariduse pedagoogika erialal bakalaureusekraadi, mille läbi sai loodud õpetajaid toetav metoodiline materjal „Laste päev täis rahvajutte: „Rahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas“. Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga sai raamat avaldatud Tasku Tarkmees sarjas. 2017. aastal kaitsesin oma haridusteaduste magistrikraadi uurimistööga „Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest“, mis äratas minus huvi koolituste ja koolitamise vastu. Varasemalt olen töötanud koolieelses lasteasutuses sobitusrühmas kuid praegu töötan õppealajuhatajana.

Kontaktid:
telefon:+372  55938233
Jelena Sepp
e-post: koolitushuvi@gmail.com

Õppeasutuse EHISe ID:8332

Õppeasutuse registrikood: 12912166

Õppeasutuse nimetus: Huvi OÜ

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Advertisements