Alushariduse suveseminar 2019

ALUSHARIDUSE SUVESEMINAR toimub taas kauni looduse keskel

03.06.­- 04.06.2019

Harjumaal, Nelijärve Puhkekeskuses.

Kutsume Sind osalema alushariduse suveseminaril

„MEIE SUURIMAD KOGEMUSED ON MEIE KÕIGE RAHULIKUMAD HETKED“

F.W. Nietzsche. (1844-1900) Saksa Filosoof

AJAKAVA

Esmaspäev, 03. juuni

09.30 – 10.00  Tervituskohv ja registreerimine

10.00 – 10.15  Suveseminari avamine, Huvi OÜ Koolituskeskuse koolitajate tervitus

10.15 – 11.45  Lapsest lähtuv kasvatus pedagoogilises argipäevas ja erinevad

                         töövormidkülalisesinejaks Maarika Pukk, PhD

11.45 – 12.10  KOHVIPAUS

12.10 – 13.30  Projektiõpe kui õppetegevuste integreerimine 

13.30 – 14.30  LÕUNA. Õppevahendite väljapanek

14.30 – 15.00  Et koolis oleks kerge

15.00 – 16.00  Juhtumianalüüs

16.00 – 16.30  KOHVIPAUS

16.30 – 17.15 TÖÖTOAD ( à 45 min)

Koolivalmidus ja individuaalse arengu jälgimise kaart – Külli Mõtsla

Töötoas räägime, millal algab lapse ettevalmistus kooliks. Lapsevanema rollist lapse koolivalmiduses. Räägime lastest, kes vajavad koolipikendust ning individuaalse arengu jälgimes kaardi ja koolivalmiduskaardi koostamisest.

Kõik algab tajudest – Piret Kukk

Töötoas räägime kui tähtis on teadlikult ja igakülgselt arendada laste tunnetusprotsesse, sealhulgas tajusid. Arenenud tajud on tugevaks vundamendiks heale edasijõudmisele koolis. Teeme ajugümnastikat ning kuulmis-, nägemis- ja kompimismeelt arendavaid harjutusi.

Keeruliste olukordade lahendamine – Jelena Sepp

Töötoa märksõnad: grupitoetus, enesereflektsioon, kompetentsid, sõnastamisoskus, küsimusoskus, kuulamisoskus jne

Tegevusi toetavate esemete loomine taaskasutavatest materjalidest aastaringi – Karin Zahharov

Õpikeskkonna loomine taaskasutatavatest materjalidest, meisterdamine ja kaunistamine.

Rahvajutud läbi lõimimise – Jelizaveta Lauri

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ning eesmärgistamine, õppetegevuste lõimimise võimalused, praktiline tegevus.

17.15 – 19.00  Õppida võib igal pool

19.00 –19.30  Esimese päeva kokkuvõte

19.30 – 20.30 ÕHTUSÖÖK

20.30  saun 3h, suupisted ja vaba aeg

Teisipäev, 05. juuni

8.00 – 9.00  Hommikusöök

9.00 – 9.30  Kogunemine

9.30 – 10.15  II töötuba

  • Koolivalmidus ja individuaalse arengu jälgimise kaart
  • Kõik algab tajudest
  • Keeruliste olukordade lahendamine
  • Tegevusi toetavate esemete loomine taaskasutavatest materjalidest aastaringi
  • Rahvajutud läbi lõimimise

10.15 – 10.30 KOHVIPAUS

10.30 – 11.45  Suveseminari lõpetamine

12.00-13.00  LÕUNASÖÖK, TORT JA KOHV

Osavõtutasu 105.00€

NB! Kui ühest asutusest on tulemas kolm või enam huvilist, saab summa pealt -15% soodustust.

Kohtade arv piiratud!

Registreerimine https://forms.gle/XzDr7AeENhQgT7CRA

Hind sisaldab toitlustamist, ööbimist, koolitusmaterjale, tõendit  ja sauna kasutamist.

Koolitajad:

Maarika Pukk, PhD on TLÜ Rakvere Kolledzi lepinguline õppejõud, Reggio Emilia pedagoogika maaletooja ja eestvedaja alates 1994 a.st ja raamatute autor ja kaasautor. Mõned neist: Kinos, J. & Pukk, M. 2010. Lapsest lähtuv kasvatus.Lapse huvid esile. Tea ja toimeta; Pukk, M. 2015 Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään. Acta Universitatis Tamperensis 2068; Pukk, M (2012) Haridusel on kultuuriline ülesanne. Teoses M. Kauber (toim) Toimetulekuoskused kogu eluks 2-artikleid uurimusi sotsiaaltöö eriala õppejõududelt ja üliõpilastelt. TLÜ, Tallinn, 33-41; Pukk, M ja Alunurm, A (2014) Reggio Emilia pedagoogika ehk lapse sada keelt. Teoses H.Tammiste (toim) Tarkus tuleb tasapisi. Valik aktiivõppe strateegiaid lasteaias ja koolis. AS Ateks, Tartu, 172-191 jpm.

Karin Zahharov, haridusteaduste magister. On töötanud lasteaias õpetajana erinevates vanuseastmetes ja olnud pikka aega asutuse juht. Lasteaias töötades olen läbinud kõik pedagoogilised ametid, õpetajast direktorini. Tööstaaži tuli kokku 20 aasta. Nüüd soovib jagada oma teadmisi ja oskusi töötavatele pedagoogidele. Kui silm särab tööd tehes, olenemata ametist, oled Sa õiges kohas.

Külli Mõtsla, haridusteaduste magister, alushariduse vanempedagoog-mentor. Raamatu „Portfoolio lapse arenguloost” kaasautor. Töötanud koolis õpetajana viis aastat ning lasteaias kolmkümmend aastat. Täiskasvanute koolitaja kogemust kümme aastat. Südamelähedased on teemad, mis seotud lastevanemate pedagoogilise nõustamise ja lapse arengu jälgimisega.

Piret Kukk, haridusteaduste magister, alushariduse pedagoog-metoodik. 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse metoodikat rakendades. Kaante vahele on jõudnud „Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi sõimelastele“ ja „Käed aitavad kõnelda. Meeli ja tajusid arendavaid mänge igale eale“. Täiskasvanute koolitajana tegutsenud 22 aastat. Käesoleval ajal töötab eripedagoogina koolis.

Jelena Sepp, haridusteaduste magister, Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitusjuht, Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja. 12 aastat töötanud alushariduse põllul. Nimetab end rohkem praktikuks, kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad teda uutele huvitavatele väljakutsetele, kus praktiseerida ja teostada ning hiljem edastada kogetut huvilistele. Meeldib rääkida asjadest, mida teab ja edastada oskusi, mida on praktiseerinud!

Jelizavete Lauri omandas Tallinna Ülikoolis 2014. aastal alushariduse pedagoogika erialal bakalaureusekraadi, mille läbi sai loodud õpetajaid toetav metoodiline materjal „Laste päev täis rahvajutte. Rahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas“. Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga sai raamat avaldatud Tasku Tarkmees sarjas. 2017. aastal kaitses ta haridusteaduste magistrikraadi uurimistööga „Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest“, mis äratas huvi koolituste ja koolitamise vastu. Varasemalt on töötanud koolieelses lasteasutuses sobitusrühmas, praegu töötab õppealajuhatajana.

Kontaktid:
telefon:+372  55938233
Jelena Sepp
e-post: koolitushuvi@gmail.com

Õppeasutuse EHISe ID:8332

Õppeasutuse registrikood: 12912166

Õppeasutuse nimetus: Huvi OÜ Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Advertisements