KEELESILLA LOOMINE LÄBI PÄRIMUSKULTUURI

kultuurimin_3lovi_est

Keelesilla loomine läbi pärimuskultuuri

 

EESTI KEELE MITTEFORMAALNE ÕPPElogo_final_5

Projekti rahastab Kultuuriministeerium ja toetab Integratsiooni Sihtasutus.

Eesmärk on luua võimalusi, tehnoloogiad ja võtteid eesti keele kasutamiseks loomulikus  suhtluskeskkonnas ning seeläbi tõsta eesti keele madalamatel tasemetel (A1-B1 tase) kõnelejate enesekindlust eesti keeles suhtlemisel igapäevaelus ja tööalaselt.

Sihtgrupp: Ida-Virumaa, Peipsiääre ja Mustevee valla eesti keelest erinevat emakeelt kõnelevad alushariduse töötajad

Projekti viivad  läbi Huvi OÜ täienduskoolitusasutuse koolitajad Jelena Sepp, Piret Kukk, Külli  Mõtsla.

Kohtumised leiavad aset Nelijärve Puhkekeskuses ja Eesti Vabaõhumuuseumis.

KEELESILLA LOOMINE LÄBI PÄRIMUSKULTUURI20180921_093747

I kohtumine

 21.-22.septembril 2018 toimus Nelijärve puhkekeskuses projekti „Keelesilla loomine läbi pärimuskultuuri“ esimene kohtumine.

Projektis osalejate keeletase oli väga erineva ning jäi vahemikku mitteoskajast kuni tase  C1. Väga väikese osa moodustasid inimesed, kelle emakeeleks on eesti keel.

20180921_102525Peale projekti meeskonna ja projekti sisu tutvustamist alustati tutvumismängudega. Kõigepealt pidi iga osaleja ütlema oma eesnime ning sinna juurde sooritama mõne kehalise eneseväljenduse, mida siis teised osalejad kordasi ning järele tegid. Seejärel tuli end eesti tähestiku alusel eesnimede järgi ritta seada. Tutvumismäng „Bingo“ aitas kaasa aktiivsele suhtlemisele, sest igal osalejal oli tarvis teada saada, mida keegi oskab, omab või armastab teha.

DSC_7239

Kuna inimesed töötavad Ida-Virumaa erinevates lasteaedades, siis tuli oma meeskonnaga joonistada enda lasteaeda iseloomustav pilt ning kaasosalejatele eesti keeles oma lasteaeda joonistuse vahendusel tutvustada.

Meeskonnamängude eesmärgiks oli osalejate koostöösse suunamine. Enim meeldis osalejatele mäng „Viis saart“, mille lõpus pidid kõik osalejad mahutama ennast väikesele piiratud alale. Mäng õpetas üksteist märkama ja teistega arvestama.

Päeva teine pool möödus sügises metsas. Eelnevalt jagati osalejad kaheksasse gruppi nii, et igas grupis oleks eesti keelt valdav inimene ning eesti keelt nii kesk- kui ka algtasemel kõnelejaid.

20180921_133355Õuesõppe  programm „Sada saarelehte, tuhat toomelehte“ viis osalejad Nelijärve matkarajale, kus tuli vastavalt viitadele metsas orienteeruda, leida üles kontrollpunktid ning seal koos meeskonnaga lahendada erinevaid eesti keelega seotud ülesandeid:

I punkti ülesanded: Kirjuta tähestikku puuduvad tähed ja kirjuta iga tähe juurde loodusega seotud sõna.

II-V punkti ülesanded: Neli aastaaega. Leia õige sõna ja DSC_7072kirjuta sõna töölehele. Leia selle aastaaja kuude nimetused ja kirjuta pildi alla.

VI punkti ülesanne: Moodustage antud sõnadest neli lauset ja kirjutage paberile.

VII. Fotojaht. Fotojahi läbiviimiseks said kõik grupid ümbriku, kus oli üks lause. See8.1 lause tuli osalejatel lavastada ning fotografeerida. Lisaks tuli grupil

 

koostada ka oma lause, mis tuli samuti lavastada ning fotona jäädvustada. Mõlemal juhul tegi ülesande raskeks asjaolu, et lauses pidid kõik sõnad algama ühe ja sama tähega. Näiteks: „PÕDER PESI PESUKARUGA PÄKAPIKU PUNASEID PÜKSE PORIST PUHTAKS“, „KALAMEHEL KAKS KALA KAENLAS, KOLM KALA KORVIS“

20180921_210525Esimese päeva lõpetas jutuõhtu „Lugudega sügisesse“. Jutuvestja ja Rahvakultuuri Keskuse suulise pärimuse spetsialist Piret Päär jutustas lihtsas eesti keeles ning valides kuulajatele kergesti mõistetavaid eesti rahvajutte. Lugude vahele musitseeris Mall Ney harmooniumil. Osalejatele läks väga hinge mahe ja malbe muusikaheli ning jutuvestja siiras, muukeelset kuulajat arvestav ja austav esinemine.

Teisel päeval vaadati kõigepealt tagasi eelmisele päevale. Kõik osalejad said suure ekraani vahendusel teada, mis toimus fotojahil ning kuidas meeskonnad oma ülesanded lahendanud olid. Fotojahil toimuvat tuli meeskondadel eesti keeles kaaslastele tutvustada ning see osutus väga lõbusaks tegevuseks.

20180922_120758Päeva kulminatsiooniks oli töötuba „Keeletoidud – midagi hõrgutavat nii keelele kui meelele“. Sissejuhatuseks mängiti koos lõbus sõnamäng „Supp, moos või kook?“, mis õpetas tundma toiduainete nimetusi. Seejärel asuti erinevate retseptide põhjal oma meeskonnaga koos toitu valmistama. Kui toit oli valmis, tuli teistele eesti keeles rääkida mida valmistati, mis toiduaineid  ja maitseaineid selleks kasutati. Järgmiseks tuli koos oma meeskonnaga koostada ning kujundada üks tervislik, jõukohane ja pildikeeleliselt arusaadav retsept lasteaialastele. Ka seda tuli kõigile osalejatele eesti keeles tutvustada. Lõpetuseks sooviti „Jätku leiba!“ ja kõik said maitsta, mida üks või teine meeskond oli valmistanud.

 

Osalejate tagasiside kahele esimesele projekti „Keelesilla loomine läbi pärimuskultuuri“ päevale oli igati positiivne. Jääme rõõmuga ootama järgmist kohtumist.

Teid oodates Jelena, Piret ja Külli

 

 Kohtumiste ajakava

Ajakava printimiseks Ajakava

21.09.2018 kell 9.30-22.09.2018 kell 13.30 Nelijärve Puhkekeskus

19.10.2018 kell 9.30-20.10.2018 kell 13.30 Nelijärve Puhkekeskus

16.11.2018 kell 11.00-16.11.2018 kell 16.00 Eesti Vabaõhumuuseum 

Nelijärve pilt 2

21.09.2018 kell 9.30-22.09.2018 kell 13.30 Nelijärve Puhkekeskus www.nelijarve.ee

REEDE, 21. september

AJAKAVA

09.30 – 10.00. Saabumine, registreerimine. Tervituskohv.

10.00 – 13.00 Tervitussõnad, projekti „Keelesilla loomine läbi pärimuskultuuri“ tutvustus. Tutvume osalejate ja ümbruskonnaga. Tutvumismängud „Siit nurgast ja sealt nurgast, keskpõrandale kokku“.

13.00-14.00 Lõunasöök

14.30 -18.00. Õuesõpe „Sada saarelehte, tuhat toomelehte“ Märksõnad: matkarada, orienteerumine, lugemis-ja kirjutamismängud, fotojaht, meeskonnamängud, aktiivõppe meetodid ja  loovülesanded, mis soodustavad eesti keeles suhtlemist ja sõnavara rikastamist.

Üheks vahepunktiks kujuneb kohvipaus, kus saab end turgutada maitsva kohvi, küpsiste ja puuviljadega.

18.30-19.30. Õhtusöök

20.00-22.00. Pööripäeva jutuõhtu „Lugudega sügisesse“, külalisesinejaks jutuvestja Piret Päär

Vestlus jätkub  teetassi juures

LAUPÄEV, 22. september

AJAKAVA

08.00.-10.00 Hommikusöök.

10.00-11.00 Tagasiside eelmisele päevale. Keelemängud.

11.00-13.30. Töötuba „Keeletoidud- midagi hõrgutavat nii keelele kui meelele!“

13.30-14.00 Lõunasöök ja „Head koduteed!“  Kohtume taas 19.10.2018 Nelijärve Puhkekeskuses

19.10.2018 kell 9.30-20.10.2018 kell 13.30 Nelijärve Puhkekeskus Nelijärve

REEDE, 19. oktoober

AJAKAVA

09.30 – 10.00 Saabumine, registreerimine. Tervituskohv, tervitussõnad,

10.00 -13.00  Planeeritud tegevuste tutvustamine: Töö gruppides:

  • Lavastusmängu ja käsitöö töötuba „Elas kord…“ – eesti muinasjuttudel põhinevate lavastusmängude vaatamine-kuulamine, jutustamine ja rätinukkude meisterdamine.
  • Laulumängude töötuba „Kes aias?“ – eesti uusimate ja vanemate laulumängude õppimine.

13.00-14.00 Lõunasöök

15.00-17.00  Töö gruppides. Lavastusmängude loomine ja harjutamine, laulumängude õppimine.

18.30-19.30 Õhtusöök

20.00 – 22.00 Seltskondlik koosviibimine. Kosutava teetassi kõrval mängime Virumaa vanu lastemänge.   

LAUPÄEV, 20. oktoober

08.00.-10.00 Hommikusöök.

10.30. -13.30. Eelmisel päeval saadud teadmiste ja kogemuste rakendamine, lavastus- ja laulumängude harjutamine ning publikule ettekandmine

13.30-14.40 Lõunasöök. „Head koduteed!“  Kohtume 16.11.2018 kell 11.00 Eesti Vabaõhumuuseumis

16.11.2018 kell 11.00-16.11.2018 kell 16.00 Eesti Vabaõhumuuseum pilt

AJAKAVA

REEDE, 16.november.

10.55-11.00 Kogunemine Eesti Vabaõhumuuseumi sissepääsu ees.

11.00-13.00. Koosviibimine Setu laudas. Tervitussõnad, tervituskohv, registreerimine. Kokkuvõtte toimunud projekti töödest, materjalidest, osalejate etteasted.

13.00-13.45. Lõunasöök.

13.45. Õuesõpe „Kes palju käinud, see palju näinud“ Gruppide moodustamine,  ülesannete jagamine. Liikumine Vabaõhumuuseumi radadel.

15.00. -16. 00. Pidulik lõpetamine. Tordi ja kohvi nautimine. Tänusõnad osalejatele.

Info:

e-mail koolitushuvi@gmail.ee

 

Advertisements