KOOLITAJALE

SELLEKS ET SAADA POSITIIVSEID TULEMUSI, PEAME ME LOOMA POSITIIVSEID VISIOONE

Dalai-laama

KOOLITAJALE EESTI TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOON ANDRAS

Koolitaja professionaalne eneseareng

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE SEADUS

KOOLITAJA KÄSIRAAMAT

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA EETIKAKOODEKS

JUHENDMATERJAL TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEKS

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖ KOGEMUSE ARVESTAMISE (VÕTA) HINDAJA KÄSIRAAMAT

ÕPPEKAVA ARENDAMISE JUHENDMATERJAL

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE