Õnneks on vaja õppida

DSC_4822OSKUS ON SEE, MIDA TE OLETE VÕMELINE TEGEMA. MOTIVATSIOON MÄÄRAB ÄRA, MIDA TE TEETE. SUHTUMINE OTSUSTAB, KUI HÄSTI TE SEDA TEETE.

Raymond Chandler

(23.juuli 1888-26.märts 1959) Iiri – Ameerika kirjanik ja stsenarist.

Mis on täiskasvanuharidus?

Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijale, kelle all mõistetakse inimest, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegvuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevus õppimine.  Täiskasvanuhariduses võib õppimine toimuda ükskõik mis tasemel (gümnaasiumis, ülikoolis, koolitustel jne) ja meetodil (klassiruumis, individuaalõppena, eäõppenajne).

Tsiteerides Janar Holmi “Inimene kui õppija. Täiskasvanute koolituses on kujunenud erilakeskse tööpädevuse ja isikliku arengu ning vabahariduslike koolituste teatav tasakaal. Oluline pole seejuures mitte niivõrd õppimise protsess, vaid see, et õppimine toetaks inimese individuaalset arengut, õpioskusi ja loovust”

Algallikas: “Eesti täiskasvanuhariduse 25 aastat” lk 12-13. Väljaandja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsioon Andras koostöös haridus-ja teadusministeeriumiga (2017)

Hea teada!

ANDRAS Edendame elukestvat õpet Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine 

EPALE  Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

JÄLLE KOOLI! Õppimisvõimalusi on erinevaid

VÕTA Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. 

Täiskasvanutel on võimalik saada karjäärinõustamist SA Innove Rajaleidja keskustes ja Töötukassas.

KODUKANT HARJUMAA  KODUKANT HARJUMAA moto “Kui kord oled valinud selle koha elamiseks, on sinu võimuses muuta see parimaks paigaks kogu maailmas”

KÕIK ON MEIE KÄTES, SEEPÄRAST EI SAA NEID RÜPPE LASTA

Coco Chanel

download

 

 

TÕN HARJUMAAL 2019. aastal TÕN toimub 11.-18. oktoobril

TÖÖTA JA ÕPI!Placeholder Image

TESTI, MIS AMET SULLE SOBIB EESTI TÖÖTUKASSA AASK

MINU KARJÄÄR Lahenda harjutusi, et enda kohta rohkem teada saada.

KOOLITUSED EESTI TÖÖTUKASSA. Märksõnad: Tööharjutus, tööklubi, tööpraktika, nõustamine jne

TASUTA KOOLITUSED HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

Piret 2

Nelijärvel 2018, Suveseminar, alushariduse pedagoogid

Lehe eest kannab hoolt

Jelena Sepp

koolitushuvi@gmail.com