Tellimuskoolitused

Kõik Huvi OÜ Koolituskeskuse koolitusi on võimalik tellida sisekoolitusena.

Kohandame õppekava tellija vajadustele vastavalt. Pakume koolitusi, nõustamist ja meeskonnaüritusi arvestades  Teie  soove, vajadusi ja eripära.

Tellimuskoolituste puhul peame oluliseks põhjalikku ettevalmistust koos kliendiga, et koolituse tulemus ja mõju oleks maksimaalne.
Tellitud sisekoolituse ettevalmistamisel juhindutakse ettevõtte erisoovidest. Koostöös selgitatakse välja eesmärgid, meetodid, otsesed ja kaudsed vajadused, ootused, asukoht, keskkond ja millised võiksid olla praktilised tegevused, materjalide valiku ning sihtgrupi eripära.

Kaasame organisatsiooni vajadustest lähtuvalt sobivad koolitajad.

Koostatud koolituskava koos õppekavaga, mis lähtub tellija soovist, eesmärkidest ja teemavalikutest edastatakse tellijale. Koolituse juurde soovi korral kuuluvad järelkohtumised, tagasiside ja nõuanded edasisteks tegevusteks.

Siit leiate loetelu ettevalmistatud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas asutusse kohapeale sisekoolitusena või kliendi poolt valitud kohta, Teile sobival ajal. Oleme valmis tulema väljasõidule või korraldame ise teile koolituskoha. Koolituse aja ja kestvuse saame omavahel kooskõlastada lähtuvalt teie võimalustest ja vajadustest.

UUED KOOLITUSED

KOOLITUSED

Kui Te ei leia loetelust endale sobivat koolitust, kuid olete huvitatud koolitusprogrammi loomisest, siis andke meile enda soovidest teada.

Näiteid olemasolevatest koolitusprogrammidest.
Pakutud teemadele on koostatud õppekava.

Aitan Teid meeleldi!

Jelena Sepp

Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja

e-mail: koolitushuvi@gmail.com

t. 55 93 82 33