KOOLITUSED

Toome teieni erinevaid teadmisi ja oskusi, millest kujunevad täiskasvanu eesmärgipärased tegevused, mis aitavad lapsel osa saada erinevatest teadmistest.

Siit leiate loetelu ettevalmistatud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas asutusse kohapeale sisekoolitusena või kliendi poolt valitud kohta, Teile sobival ajal.

Pakutud teemadele on koostatud õppekava.

 LASTEAIAÕPETAJATELE, ÕPETAJA ABIDELE ja ASSISTENTIDELE
 • Lapse arengumapp ja arenguvestlused lasteaias. Lastevanemate pedagoogiline nõustamine (4ak)
 • Koostöö lastevanematega. Lapse arengumapp ja arenguvestlused (4ak)
 • Õpetaja eneseteostus ja enesehoid (7ak)
 • Õpitu nähtavaks! (7ak)

LASTEAIAÕPETAJATELE JA LAPSEVANEMATELE

 • Laste lugema õpetamine didaktiliste mängude abil (4ak)
 • Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi 1,5-3-aastastele lastele (8ak)
 • Käed aitavad kõnelda. Kujunditest kujuneb lugu (7ak)
 • Käed aitavad kõnelda. Tajusid ja meeli arendavad mängud (8ak)
 • Pildiraamatu kasutusvõimalused lasteaias integreeritud tegevuse läbiviimisel (7ak)
 • Lugemishuvi äratamine eelkoolieas (4ak)
 • Kas laps on kooliks “valmis” (4ak)
 • Kõne üldise alaarenguga laps lasteaias (8ak)
 • Kõnepuuded lapseeas (4ak)
 • Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas (8ak või 4+4ak)

KOOLIÕPETAJATELE

 • Lugemishuvi äratamine ja säilitamine algklassilapses (4ak)
 • Algklassiõpilaste suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine pildi-ja juturaamatute abil (4ak)

Koolitustele on oodatud  kõik , kes soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi.

Koolitusel osalejad saavad  tõendi

Kui Te ei leia loetelust endale sobivat koolitust, kuid olete huvitatud koolitusprogrammi loomisest, siis andke mulle enda soovidest teada.

Aitan Teid meeleldi!

Jelena Sepp

Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja

e-mail: koolitushuvi@gmail.com

t. 55 93 82 33

 

 

 

Advertisements