UUED KOOLITUSED

UUED KOOLITUSED SÜGISEL!

 • Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod 8ak.t. 25.09.2018 Tallinn
 • Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod 8ak.t. 01.10.2018 Tartu
 • Tajusid ja meeli arendavad mängud eelkooliealiste lastega 8ak.t. 20.09.2018
 • Loovtegevused sõimerühmas  04.09.2018 UUS Grupp!!!
 • Arendavad tegevusi 1,5-3-aastastele lastele Grupp on täitunud! 
 • LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST
  EELKOOLIEAS. 06.09.2018.
 • AUTISTLIK LAPS JA LOETU MÕISTMINE 24.08.2018 7AK.T

 

LOOVTEGEVUSED SÕIMERÜHMAS

UUS GRUPP!

Kuupäev: 04.09.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 72€

Koolitus on praktilist laadi. Koolituse käigus valminud näidistööd jäävad koolitatavatele.

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjali, kohvi-ja lõunapausi.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, assistendid, õpetaja abid. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.

Koolitaja: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)

Õppekava: Loovtegevused sõimerühmas

Registreerimine

https://goo.gl/forms/7EZgcY7sxtofwr4B3

Kohtade arv piiratud!

LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST
EELKOOLIEAS

Kuupäev: 06.09.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 72€

Koolitus on praktilist laadi. Koolituse käigus valminud näidistööd jäävad koolitatavatele.

Koolituse eesmärk on anda õpetajale/lapsevanemale võimalus saada teadmisi ja oskusi, kuidas tõsta lapse lugemishuvi ja toetada kirjaoskust. Tutvustada lugemaõppimise meetodeid. Anda ideid ja toetada õpetajat/lapsevanemat looma õppematerjale, mis muudaksid lugemistegevused lapsele huvitavaks.

Õppekava sisu:

 • Õpikeskkonna loomine
 • Erinevad lugema õppimise meetodid.
 • Lihtsad mängud ja vahendid, mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust.
 • Mängud eri vanustele, didaktilised õppemängud.

Koolituse hind sisaldab:

 • Kohvi-ja lõunapausi;
 • Metoodiliste võtete kogumik, kuhu on kogutud didaktilised õppemängud eelkoolieas: Keel ja kõne
 • Raamat “Loe, mängi, võida” autor Jelena Sepp
 • Metoodiline konspekt 54lk “Täiskasvanuroll lapse arendamsel ja lugema õpetamisel”
  •  TEEMAD:
  • Keskkond lapse arngu mõjutajana;
  • eelkooliealise lapse areng;
  • 4-6-aastase lapse areng ja õpivalmiduse kujunemine;
  • ettevalmistus lugemiseks ja kirjutamiseks;
  • valmistumine kooliks, lapsest saab koolilaps;
  • lugemaõppimist soodustav keskkond ja selle loomine.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, assistendid, õpetaja abid. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.

Koolitaja: Jelena Sepp Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja)  Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitaja.

Õppekava: Lugema ja kirjutama

Registreerimine

https://goo.gl/forms/TTBwpKv0UM6ALail2

Kohtade arv piiratud!

TAJUSID JA MEELI ARENDAVAD MÄNGUD EELKOOLIEALISTE LASTEGA.

Kuupäev: 20.09.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 72€

Koolitus on praktilist laadi. Koolituse käigus valminud näidistööd jäävad koolitatavatele.

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjali, kohvi-ja lõunapausi.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, assistendid, õpetaja abid. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.

Koolitaja: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)

Õppekava: Õppekava Tajusid ja meeli arendavad mängud

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/pQWfPP0RvzqtubpX2

Kohtade arv piiratud!

PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD. Tallinnas

Kuupäev: 25.09.2018.
Toimumisaeg: 10.00-17.00. 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 55€
Maksumus sisaldab kohvi-ja lõunapausi.
Osalejad saavad tõendi.
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, õpetaja abid, õppealajuhatajad, juhid ja muu personal. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.
Õpiväljundid: Oskab planeerida projektiõpet; oskab planeerida innovaatiliselt ja teemast lähtuvalt; koostab esialgse projektiõppe kavandi; mõistab paremini projektiõppe olemust.

Kõik projekti õppe käigus sooritatav on suunatud mingi konkreetse eesmärgi lahendamisele, projekti elluviimisele. Erinevad tegevused (arvutamine, käelised tegevused, muusika, emakeel jne..)

Koolitaja: Karin Zahharov, haridusteaduste magister
Õppekava: Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/HseTsFYFuUjHqwwD3

Kohtade arv piiratud!

PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD.  Tartus

Kuupäev: 01.10.2018.
Toimumisaeg: 10.00-16.00. 8ak.t.
Toimumiskoht: Salme 1a ruum 211 (teisel korrusel)
Hind 58€
Maksumus sisaldab kohvi-ja lõunapausi.
Osalejad saavad tõendi.
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, õpetaja abid, õppealajuhatajad, juhid ja muu personal. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.
Õpiväljundid: Oskab planeerida projektiõpet; oskab planeerida innovaatiliselt ja teemast lähtuvalt; koostab esialgse projektiõppe kavandi; mõistab paremini projektiõppe olemust.

Kõik projekti õppe käigus sooritatav on suunatud mingi konkreetse eesmärgi lahendamisele, projekti elluviimisele. Erinevad tegevused (arvutamine, käelised tegevused, muusika, emakeel jne..)

Koolitaja: Karin Zahharov, haridusteaduste magister
Õppekava: Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/MsNGNmrWjSkhghAU2

Kohtade arv piiratud!

Autistlik laps ja loetu mõistmine

Kuupäev: 24.08.2018.
Toimumisaeg: 10.00-15.30.
Toimumiskoht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Terra maja, III korrus, Ruum T.304
Hind 45€

Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja lõunapausi.

Sihtgrupp: Autismispektrihäirega õpilaste õpetajad, eripedagoogid, logopeedid.  Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Koolitaja: Kadi Lukanenok  pedagoogikamagister. Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitaja.

Õppekava: Autistlik laps ja loetu mõistmine

Registreerimine

https://docs.google.com/forms/d/1-yzid3uWctgGCxsAdQMUU4dJ4cYZyaY1Vonj_EHi6QE/edit

ARENDAVAID TEGEVUSI 1,5-3-AASTASTELE LASTELE

Grupp on täitunud!

Huvi korral, on võimalik registreerida varunimekirja, kirjutades e-mailile koolitushuvi@gmail.com

Kuupäev: 27.08.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 55€

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale, kohvi-ja lõunapausi.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, assistendid, õpetaja abid. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.

Koolitaja: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)

Õppekava: Arendavad-tegevusi-1.5-3-aastastele-lastele

ARENDAVAID TEGEVUSI 1,5-3-AASTASTELE LASTELE

Grupp on täitunud!

Huvi korral, on võimalik registreerida varunimekirja, kirjutades e-mailile koolitushuvi@gmail.com

Kuupäev: 21.08.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 55€

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale, kohvi-ja lõunapausi.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, assistendid, õpetaja abid. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.

Koolitaja: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)

Õppekava: Arendavad-tegevusi-1.5-3-aastastele-lastele

LOOVTEGEVUSED SÕIMERÜHMAS

Grupp on täitunud!

Kuupäev: 03.09.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51
Hind 72€

Koolitus on praktilist laadi. Koolituse käigus valminud näidistööd jäävad koolitatavatele.

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjali, kohvi-ja lõunapausi.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, assistendid, õpetaja abid

Koolitaja: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)

Õppekava: Loovtegevused sõimerühmas

 

 

 

 

 

 

Advertisements