UUED KOOLITUSED

UUED KOOLITUSED 2019 TALLINNAS!

books snow

 • ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE LÕIMIMINE LÄBI RAHVAJUTTUDE
 • PEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE.
 • PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD. Külastame II õppepäeval  Tallinna Endla lasteaeda, kus to

  PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD. Külastame II õppepäeval  Tallinna Endla lasteaeda, kus toimib projektipõhine õpe.

  UUS GRUPP!

  Kohtade arv piiratud!

  Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud õpetaja kasutab ja rakendab  õppetegevuse kavandamisel projektiõpet. Lõimib projektiõpet ainevaldkondadega ja loob sobiva  kasvukeskkonna lapsele.

  Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja viivad läbi õppeprotsessi, kavandavad lapse õpet eelkoolieas.

  Toimumisaeg: 20.03.2019-21.03.2019 (9 akadeemilist tundi)

  I päev: 20.03.2019. Kell: 10.00-14.00 (5 akadeemilist tundi)

  Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51.

  II päev: 21.03.2019. Kell: 09.00.-12.00 (4 akadeemilist tundi)

  Toimumiskoht: Tallinna Endla Lasteaed. Aadress Endla 21, Tallinn.

  Osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.

  II õppepäev

  Kasvukeskkonna vaatlus.

  Tegevuse vaatlus.

  Projektiõppest rääkimine, vestlusring.

  Projektiõpe planeerimine ja toimimine.

  Meie teine koolituse päev toimub Endla Lasteaias, mis asub Tallinna kesklinnas.  Maja alustas tegevust 1952 aastal ning omab pikaajalisi traditsioone.

  Lasteaias toimub projektipõhine õpe. Seoses projektipõhise õppega, kasutatakse ja rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid. Lasteaed on innovaatiline ja edumeelne. Seda iseloomustavad ja ilmestavad nende mitmed saavutused, milleks on: “Haridusuuendus 2108″, „Koostööprojekt 2018”, “Tegus juht 2018”.

  Hind: 75.00€ (kahe õppepäeva hind)

  Väljastatav dokument: Tunnistus.

  Õppekava:projektiõpe õppekava uus

  Registreerimine: https://goo.gl/forms/OYxZemPjtlRKfjdH2

  Koolitajad:

  I õppepäev: Karin Zahharov, haridusteaduste magister.

  II õppepäev: Tallinna Endla lasteaia õpetajad.

  Koolituse korraldab Huvi OÜ täienduskoolitusasutus. Õppeasutuse EHISe ID:8332

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE LÕIMIMINE LÄBI RAHVAJUTTUDE

Õppetegevuste integreerimine

Kuupäev: 18.02.2019.

Toimumisaeg: 10.00.-14.00. / 5 akadeemilist tundi,

Toimumiskoht: TALLINN, Narva mnt 51

Hind 55€

Planeeritud kohvipaus.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud õpetaja kasutab õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel valdkondade lõimimist läbi rahvajuttude.

Teemad:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja eesmärgistamine
 • Õppetegevuste lõimimise võimalused
 • Rahvajuttude kasutamine lõimimisel – rahvajutud mitmekultuurilises rühmas
 • Praktiline tegevus

Koolitaja: Jelizaveta Lauri Haridusteaduste magister, Tallinna Lasteaed Mudila õppealajuhataja.

Õppekava: lÄbi rahvajuttude

Registreerimine

https://goo.gl/forms/8n7IskGAbP93k2JV2

Kohtade arv piiratud!

PEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel suudab õppija koostada lapse arengumappi, viib edukalt läbi  arenguvestlusi ning omab esmaseid pedagoogilise nõustamisalaseid teadmisi  ja oskusi, mis on vajalikud lapsevanema nõustamiseks.

Toimumisajad:

I õppepäev 01.03.2019 kell:10.00 – 15.00. / 6 akadeemilist tundi

II õppepäev 11.03.2019 kell: 10.00-15.00 / 6 akadeemilist tundi.

III õppepäev 18.03.2019 kell: 10.00-15.00 / 6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: TALLINN, Narva mnt 51

Hind: 105.00€ (I-III õppepäeva)

Hinnas: Kohvipaus, materjalid.

Õppemaht: 24 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet 18 tundi, iseseisevõpet 6 tundi.

Väljastatav dokument: Tunnistus

I õppepäev: 6 akadeemilist tundi

 • Pedagoogilise nõustamise olemus
 • Lasteaiaõpetajate nõustamisalaste oskuste käsitlus.
 • Pedagoogilise nõustamise kvaliteeti mõjutavad tegurid
 • Arengumapp kui õppimise nõustamise alus
 • Lapse arengumapp ja selle koostamine

II õppepäev:  6 akadeemilist tundi

 • Lapse arengu hindamise dokument: Lapse arengumapp
 • Arenguvestluse ettevalmistamine, läbiviimine
 • Individuaalne õppekava
 • Lapse arengu hindamine: Kooliküpsus, koolivalmiduskaart.
 • Arenguvestluse järeldused, kokkulepped ja kokkuvõtte koostamine.
 • Komistuskivid arenguvestluses ja nenede vältimine

III õppepäev 6 akadeemilist tundi

 • Võimalikud raskused ja vead nõustamistegevuses.
 • Nõustamismeetodid ja nõustamistehnikad

Õppekava koolituskava

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/Ej8K3bnT7gwcngnt2

Koolitaja: Külli Mõtsla Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja). Alushariduse vanempedagoog, mentor.

Kohtade arv piiratud!

PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD. Külastame II õppepäeval  Tallinna Endla lasteaeda, kus toimib projektipõhine õpe.

GRUPP ON TÄITUNUD!

Proovime leida kuupäeva, et alustad uut registreerimist.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud õpetaja kasutab ja rakendab  õppetegevuse kavandamisel projektiõpet. Lõimib projektiõpet ainevaldkondadega ja loob sobiva  kasvukeskkonna lapsele.

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja viivad läbi õppeprotsessi, kavandavad lapse õpet eelkoolieas.

Toimumisaeg: 04.03.2019-05.03.2019 (9 akadeemilist tundi)

I päev: 04.03.2019. Kell: 10.00-14.00 (5 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn, Narva mnt 51.

II päev: 05.03.2019. Kell: 09.00.-12.00 (4 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinna Endla Lasteaed. Aadress Endla 21, Tallinn.

Osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.

II õppepäev

Kasvukeskkonna vaatlus.

Tegevuse vaatlus.

Projektiõppest rääkimine, vestlusring.

Projektiõpe planeerimine ja toimimine.

Meie teine koolituse päev toimub Endla Lasteaias, mis asub Tallinna kesklinnas.  Maja alustas tegevust 1952 aastal ning omab pikaajalisi traditsioone.

Lasteaias toimub projektipõhine õpe. Seoses projektipõhise õppega, kasutatakse ja rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid. Lasteaed on innovaatiline ja edumeelne. Seda iseloomustavad ja ilmestavad nende mitmed saavutused, milleks on: “Haridusuuendus 2108″, „Koostööprojekt 2018”, “Tegus juht 2018”.

Hind: 75.00€ (kahe õppepäeva hind)

Kohtade arv piiratud!

Väljastatav dokument: Tunnistus.

Õppekava:projektiõpe õppekava uus

Registreerimine: https://goo.gl/forms/WZWq5fKZQkOnr0Zw2

Koolitajad:

I õppepäev: Karin Zahharov, haridusteaduste magister.

II õppepäev: Tallinna Endla lasteaia õpetajad.

Koolituse korraldab Huvi OÜ täienduskoolitusasutus. Õppeasutuse EHISe ID:8332

Advertisements