UUED KOOLITUSED

p
UUED KOOLITUSED SÜGISEL!

  • Projektiõpe: JÕULUOOTUS, õppetegevuste integreerimine 10.11.2018 Tallinn
    • Õpetaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas jõuluteemast lähtuvalt integreerida õppe-ja kasvatustegevusi ning kuidas läbi viia projektiõpet kuu aja jooksul.
  • Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas 8ak.t 22.10.2018 Tartu
  • Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas 7ak.t 05.11.2018 Pärnu
  • Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemetod 7ak.t. 19.11.2018 Pärnu

 

LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST EELKOOLIEAS. Tartus

Kuupäev: 22.10.2018.
Toimumisaeg: 10.00-16.00 / 8ak.t.
Toimumiskoht: Tartu, Salme 1a, ruumi 209, teisel korrusel
Hind 72€

Koolitus on praktilist laadi. Koolituse käigus valminud näidistööd jäävad koolitatavatele.

Koolituse eesmärgiks on anda õpetajale võimalus omal käel praktiseerida ja rakendada erinevaid arendavaid rühmatöö tehnikaid laste õpetamiseks ja juhendamiseks lugema-ja kirjutamaõpetamise valdkonnas eelkoolieas.
Kursuse läbinu:
• Kirjeldab keskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid
• Kavandab ühte õppemängu „keel ja kõne“ valdkonnas

Lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus

Õppekava sisu:

Õpikeskkonna loomine
Erinevad lugema õppimise meetodid.
Lihtsad mängud ja vahendid, mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust.
Mängud eri vanustele, didaktilised õppemängud.

Koolituse hind sisaldab kohvi-ja lõunapausi ja materjale.

Osalejale antakse kaasa:

Metoodiliste võtete kogumiku, kuhu on kogutud didaktilised õppemängud eelkoolieas: Keel ja kõne valdkond
Raamatu “Loe, mängi, võida” autor Jelena Sepp
Metoodilisee konspekti 54lk “Täiskasvanuroll lapse arendamsel ja lugema õpetamisel”
Konspekti TEEMAD:
Keskkond lapse arngu mõjutajana;
eelkooliealise lapse areng;
4-6-aastase lapse areng ja õpivalmiduse kujunemine;
ettevalmistus lugemiseks ja kirjutamiseks;
valmistumine kooliks, lapsest saab koolilaps;
lugemaõppimist soodustav keskkond ja selle loomine.
Sihtgrupp: Koolituse sihtrühmaks on õpet läbivad spetsialistid (lasteaiaõpetajad, assistendid ja teised spetsialistid), kes kavandavad, toetavad, viivad läbi õppeprotsessi lapse lugema-ja kirjutama õppes.

Koolitaja: Jelena Sepp Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja) Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitaja.

Õppekava:lugema-ja-kirjutama II

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/z8Ie9K1l5liIoB3m1

Kohtade arv piiratud.

Projektiõpe, JÕULUOOTUS.

Õppetegevuste integreerimine

Kuupäev: 10.11.2018.
Toimumisaeg: 09.30-16.30. / 8ak.t.
Toimumiskoht: TALLINN, Narva mnt 51
Hind 78€

Õpetaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas jõuluteemast lähtuvalt integreerida õppe-ja kasvatustegevusi ning kuidas läbi viia projektiõpet kuu aja jooksul.

Lisaks uutele ideedele saab iga osaleja kaasa tõendi ja üllatuskingituse.
Planeeritud kohvi-ja lõunapaus.
Teemad:
– Jõuaks jõuaks jõulud tulla – advendikalendriga jõulupeoni:
– Jõulusoojust sõnas ja pildis – Jõulujuttudest ja -raamatutest lähtuvad integreeritud tegevused
– Pagari piparkook – integreeritud tegevused köögis: retseptide koostamine ja kujundamine koos lastega; kaalumine, mõõtmine, loendamine
– Oivaline origami – volditud jõulutegelased jpm.
Koolitaja: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)

Õppekava: I Õppekava. _Jõuluootus (3)

Registreerimine

https://goo.gl/forms/mieZayZJUO1xupDt2

Kohtade arv piiratud!

LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST EELKOOLIEAS. Pärnus

Kuupäev: 05.11.2018.
Toimumisaeg: 10.00-15.00 / 7ak.t.
Toimumiskoht: Pärnu, Pärnu Keskraamatukogu, Akadeemia 3, Rippsaal, II korrus
Hind 72€

Koolitus on praktilist laadi. Koolituse käigus valminud näidistööd jäävad koolitatavatele.

Eesmärgiks on anda õpetajale võimalus omal käel praktiseerida ja rakendada erinevaid arendavaid rühmatöö tehnikaid laste õpetamiseks ja juhendamiseks lugema-ja kirjutamaõpetamise valdkonnas eelkoolieas.
Kursuse läbinu:
• Kirjeldab keskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid
• Kavandab ühte õppemängu „keel ja kõne“ valdkonnas

Lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus
Õppekava sisu:

Õpikeskkonna loomine
Erinevad lugema õppimise meetodid.
Lihtsad mängud ja vahendid, mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust.
Mängud eri vanustele, didaktilised õppemängud.

Koolituse hind sisaldab lõunapausi ja materjale.
Lõunapaus toimub Endla teatrikohvikus

Huvilised saavad: Metoodiliste võtete kogumiku, kuhu on kogutud didaktilised õppemängud eelkoolieas: Keel ja kõne valdkond
Raamatu “Loe, mängi, võida” autor Jelena Sepp
Metoodilise konspekti “Täiskasvanuroll lapse arendamsel ja lugema õpetamisel”

Sihtgrupp: Koolituse sihtrühmaks on õpet läbivad spetsialistid (lasteaiaõpetajad, assistendid ja teised spetsialistid), kes kavandavad, toetavad, viivad läbi õppeprotsessi lapse lugema-ja kirjutama õppes.

Koolitaja: Jelena Sepp Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja) Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitaja.

Õppekava:lugema-ja-kirjutama II

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/zKZmnGLlVkgDsRlO2

Kohtade arv piiratud.

PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD. Pärnus

Kuupäev: 19.11.2018.
Toimumisaeg: 10.00-15.00. 7ak.t.
Toimumiskoht: Pärnu, Pärnu Keskraamatukogu, Akadeemia 3, Rippsaal, II korrus

Hind 62€
Maksumus sisaldab kohvi-ja lõunapausi.
Osalejad saavad tõendi.
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, õpetaja abid, õppealajuhatajad, juhid ja muu personal. Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.
Õpiväljundid: Oskab planeerida projektiõpet; oskab planeerida innovaatiliselt ja teemast lähtuvalt; koostab esialgse projektiõppe kavandi; mõistab paremini projektiõppe olemust.

Kõik projekti õppe käigus sooritatav on suunatud mingi konkreetse eesmärgi lahendamisele, projekti elluviimisele. Erinevad tegevused (arvutamine, käelised tegevused, muusika, emakeel jne..)

Koolitaja: Karin Zahharov, haridusteaduste magister
Õppekava: Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod

Registreerimine:

https://goo.gl/forms/hpmHFyVkIn06u6FQ2

Kohtade arv piiratud!

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements