Sisekoolitused

Toome teieni erinevaid teadmisi ja oskusi, millest kujunevad täiskasvanu eesmärgipärased tegevused, mis aitavad lapsel osa saada erinevatest teadmistest.

Siit leiate loetelu ettevalmistatud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas asutusse kohapeale sisekoolitusena või kliendi poolt valitud kohta, Teile sobival ajal.

Pakutud teemadele on koostatud õppekava.

UUS!

MEESKONDADELE

 • Mina kui väärtuste ja muudatuste juhtija. (7ak)
 • Meeskonnatöö ja selle toimimine muudatustes. (7ak)
 • Leia oma tee muudatustes ja meeskonnatöös. (7ak)
 • Motiveerin ennast ja jälgin enda “tassi”

Pakume koolitusi ja meeskonnaüritusi, aitame korraldada suvepäevi ja tähtpäevi arvestades just Teie asutuse soove, vajadusi ja eripära. Tuleme Teie asutusse kohale, väljasõidule või korraldame ise teile koolituskoha. Koolituse aja ja kestvuse saame omavahel kokkuleppida lähtuvalt teie soovidest!

 LASTEAIAÕPETAJATELE, ÕPETAJA ABIDELE ja ASSISTENTIDELE
 • Õpihuvi äratamise võimalusi eelkoolieas (4ak)
 • Lapse arengumapp ja arenguvestlused lasteaias. Lastevanemate pedagoogiline nõustamine (4ak)
 • Koostöö lastevanematega. Lapse arengumapp ja arenguvestlused (4ak)
 • Õpetaja eneseteostus ja enesehoid (7ak)
 • Õpitu nähtavaks! (4ak)
 • Jõuluootus. Õppetegevuste integreerimine (4ak)
 • 2-7-õpimine ja areneme käsikäes.Töö eripärast liitrühmas (6ak)
 • Loovtegevused sõimerühmas (6ak)

LASTEAIAÕPETAJATELE JA LAPSEVANEMATELE

 • “Ettevalmistus lugema õpetamiseks – eakohased tegevused 2a-7a” Lugemismängud “Loe, mängi, võida!”
 • “Ettevalmistus lugema õpetamiseks – eakohased tegevused 2a-7a” Lugemismängud “Loe, mängi, võida!” (Koostöös Koolibri kirjastusega)
 • Lapsevanema roll lapse arendamisel ja lugema õpetamisel
 • Kui lugema õppimine läheb raskelt (4ak)
 • Laste lugema õpetamine didaktiliste mängude abil (4ak)
 • Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi 1,5-3-aastastele lastele (8ak)
 • Käed aitavad kõnelda. Kujunditest kujuneb lugu (8ak)
 • Käed aitavad kõnelda. Tajusid ja meeli arendavad mängud (8ak)
 • Pildiraamatu kasutusvõimalused lasteaias integreeritud tegevuse läbiviimisel (7ak)
 • Lugemishuvi äratamine eelkoolieas (4ak)
 • Kas laps on kooliks “valmis” (4ak)
 • Kõne üldise alaarenguga laps lasteaias (8ak)
 • Kõnepuuded lapseeas (4ak)
 • Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas (8ak või 4+4ak)

KOOLIÕPETAJATELE

 • Lugemishuvi äratamine ja säilitamine algklassilapses (4ak)
 • Algklassiõpilaste suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine pildi-ja juturaamatute abil (4ak)

Koolitustele on oodatud  kõik , kes soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi.

Koolitusel osalejad saavad  tõendi

Kui Te ei leia loetelust endale sobivat koolitust, kuid olete huvitatud koolitusprogrammi loomisest, siis andke mulle enda soovidest teada.

Aitan Teid meeleldi!

Jelena Sepp

Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja

e-mail: koolitushuvi@gmail.com

t. 55 93 82 33

Advertisements
%d bloggers like this: