Huvi OÜ Koolituskeskus

LogoKoolituse läbiviija: Huvi OÜ

Koolitusprogrammi juht/kontaktisik: Jelena Sepp, 55938233, koolitushuvi@gmail.com

Sihtrühm:  õpetajad ja teised haridusvaldkonna spetsialistid, lapsevanemad, raamatukogutöötajad, kõik kes antud koolituste vastu huvi tunnevad.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.

Koolituste sisu:

 • kirjaoskuse kujunemist toetava keskkonna loomine ja toimimine
 • lugemis-ja kirjutamisoskust arendavad tegevused ja mängud
 • lugema ja kirjutama õpetamise meetodid
 • tegevused raamatuga
 • lugemistegevused tunnis ja klassivälises töös
 • suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • õpitu nähtavaks tegemine
 • lapse arengumapp ja arenguvestlused
 • lastevanemate pedagoogiline nõustamine
 • anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest
 • tutvustada kõne arendamise meetodeid ja võtteid tööks kõne üldise alaarenguga lastega koolieelses eas.
 • õpetaja eneseteostus ja enesehoid (eesmärgid, toimetulek, tasakaal, jõustamine)
 • innovaatiline keskkond
 • uus õpikäsitlus
 • õppiv organisatsioon
 • projektiõppe
 • kommunikatsioon seoses muudatuste ja muutustega
 • meeskond ja rollid meeskonnas
 • motivatsioon, motiveeriv töö, töökeskkond
 • kohanemine lasteaiaga
 • laste käitumisprobleemid

Koolitusi on võimalik tellida asutusse.

Nõuded koolituse lõpetamiseks: Osalemine auditoorses töös ja praktilistes tegevustes.

Kavandatud tagasiside/koolituse hindamise protseduur: Koolitusel osalejad täidavad õppepäeva lõpul tagasisidelehe. Osalejate asjatundlike märkuste ja ettepanekutega arvestatakse koolituskava arendamisel ja edasistel koolitustel.

Väljund: Lõpetamisel väljastatakse tõend/tunnistus

Koolitajad ja nende pädevused on leitavad siin https://huvikoolituskeskus.wordpress.com/about/meist/ 

Kontaktid:
telefon:+372  55938233
Jelena Sepp
e-post: koolitushuvi@gmail.com

Õppeasutuse EHISe ID:8332

Õppeasutuse registrikood: 12912166

Õppeasutuse nimetus: Huvi OÜ

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Kuupäev 29.01.2019

%d bloggers like this: