UUED KOOLITUSED

KOOLITUS LAPSE ARENGUMAPP, ARENGUVESTLUSED LASTEAIAS. PEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE.

Koolituse läbimisel suudab õppija koostada lapse arengumappi, viib edukalt läbi arenguvestlusi ning omab esmaseid pedagoogilise nõustamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud lapsevanema nõustamiseks.
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja jälgivad last igapäeva õppeprotsessis ja muudes tegevustes.
Toimumisaeg:
I õppepäev 06.03.2020 09.00.-15.45 Hotell Tartu (Soola 3, Tartu) (8 akadeemilist tundi) (Kohvi- ja lõunapaus)
II õppepäev 20.03.2020 09.00-15.45 Hotell Tartu (Soola 3, Tartu) (8 akadeemilist tundi) (Kohvi-ja lõunapaus)
Käsitletavad teemad:
I õppepäev: 8 akadeemilist tundi
• Lapse arengumapp ja selle koostamine
• Arenguvestluse ettevalmistamine, läbiviimine
• Arenguvestluse järeldused, kokkulepped ja kokkuvõtte koostamine
• Arengumapp kui õppimise-nõustamise alus
• Individuaalne õppekava
• Laste arengu hindamine: kooliküpsus, koolivalmiduskaart
II õppepäev: 8 akadeemilist tundi
• Koduste tööde esitlus
• Pedagoogilise nõustamise olemus
• Lasteaiaõpetajate nõustamisalaste oskuste käsitlus
• Pedagoogilise nõustamise kvaliteeti mõjutavad tegurid
• Võimalikud raskused ja vead nõustamistegevuses.
• Nõustamismeetodid ja nõustamistehnikad
• Kovisiooni meetodi kasutamine

Hind: 115.00€ (kahe õppepäeva hind)

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%.
Hind sisaldab toitlustamist ja koolitusmaterjale.
Kohtade arv piiratud!
Väljastatav dokument: Tunnistus

Registreeru koolitusele/ava registreerumisvorm https://forms.gle/7r79CqkEgQN88Ppw6
Koolitaja: Külli Mõtsla Haridusteaduse magister (alushariduse pedagoog-nõustaja). Koolitanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris tudengeid ja täiendkoolitusel õppijaid. S. Almanni koosatud raamatu „Portfoolio lapse arenguloost“ kaasautor. Alushariduse vanempedagoog, mentor.

KOOLITUS PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD. Lapsest lähtuva kasvatuse kesksed põhimõtted ja lähtekohad. Külastame II õppepäeval Tartu Lõuna Terakese lasteaeda.

Projektõpet iseloomustab see, et teema käsitlus on eluline, tõeline, seotud igapäevaste teemadega ning see on pikemaajalisem, sügavuti minev, mis teeb õppimise väljakutseid pakkuvaks; tegevused on lõimitud ja see kulgeb omasoodu.
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, õppejuhid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja viivad läbi õppeprotsessi, kavandavad lapse õpet eelkoolieas.
Toimumisaeg:
I õppepäev 27.02.2020 10.30-17.45 Hotell Tartu (Soola 3, Tartu) (8 akadeemilist tundi) (Kohvi- ja lõunapaus)
II õppepäev toimub Tartu Terakese lasteaias. (Optika 15, Tartu) (4 akadeemilist tundi) Kohvipaus.
II õppepäeva grupid moodustuvad registreerimise järjekorrast. Kuupäeva saab teada peale registreerimist. Registreerijaga võetakse ühendust e-maili teel, kahe päeva jooksul ja kinnitatakse osaleja kohta koolitusel.
I grupp 20 huvilist 13.03.2020 (I grupp on täitunud)
II grupp 20 huvilist 16.03.2020 (II grupp on täitunud)
III grupp 20 huvilist 20.03.2020(Registreerimine käib hetkel 20.03. III õppepäevale kuni kohti jätkub)
Teine koolituspäev toimub Tartu lasteaias TERAKE (Optika 15, Tartu) Kell: 10.00-13.15. (4 akadeemilist tundi) (Kohvipaus)
Lasteaed TERAKE on Tartus tegutsev eralastaed, kus õppe- ja kasvatustöö on inspireeritud Reggio Emilia põhimõtetest.
Lasteia missiooniks on toetada iga lapse tegutsemisjulgust ja loovust ning aidata kaasa tervikliku isiksuse arengule, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada.Väärtustatakse JULGUST, LOOVUST JA AVATUST.
Osalejad tutvuvad rühmaruumidega, põhimõtetega ja töökorraldusega. Saavad teadmisi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.
Hind: 88.00€ (kahe õppepäeva hind)

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%.
Hind sisaldab toitlustamist ja koolitusmaterjale.
Kohtade arv piiratud!
Väljastatav dokument: Tõend

Registreeru koolitusele / ava registreerumisvorm/ https://forms.gle/GBguBAgEdo6XuX7J7


Koolitajad: I õppepäev: Maarika Pukk, PhD. Karin Zahharov Haridusteaduste magister, Anett Laanemets, Tallinna Rännaku lasteaia alushariduse pedagoog, õpib magistriõppes 2. kursusel Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni erialal.
Koolitajad: II õppepäev Maarika Pukk, Phd, Katrin Helendi, lasteaed Terake direktor ja Kadri Karlis Lasteaed Terake õppejuht
Koolituse loobumisest tuleb teatada 7 päeva enne koolituse algust: koolitushuvi@gmail.com


Täpsem info koolituse ja selle korralduse kohta:
Jelena Sepp (koolituse kontaktisik) koolitushuvi@gmail.com / 55 93 82 33
Koolituse korraldab Huvi OÜ täienduskoolitusasutus. Õppeasutuse EHISe ID:8332

LASTEAIAÕPETAJA ABI KOOLITUS

“Õpetaja abi – oluline inimene lapse kasvukeskkonnas”

Grupp on täitunud!

Moodulõpe: 04.10. 2019 Go Hotell Shnelli, Toompuistee 37, Tallinn

23.10; 13.11; Viibime Holistika Instituudi ruumides. Aadress: Endla 15, IV korrus

23.01.2020 Viibime Holistika Instituudi ruumides. Aadress: Endla 15, IV korrus

30.01.2020. Eesti Rahvusraamatukogu. Tõnismägi 2

Hind: 155. 00€ (viie õppepäeva hind)
Hind sisaldab toitlustamist ja koolitusmaterjale.
Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib osaleja soodushind -10%.
Kohtade arv piiratud!
Väljastatav dokument: Tunnistus.

Registreerimine https://forms.gle/c1zMdKdEPnxBjFUu9

e-post: koolitushuvi@gmail.com

Õppeasutuse EHISe ID:8332

Õppeasutuse registrikood: 12912166

Jälgi meid FB Huvi OÜ Koolituskeskus ja Instagramis Huvi Koolituskeskus